Financial Documents

AGAR 2020-2021

Uploaded on September 28, 2021

External Auditor Report 2020-2021

Uploaded on September 28, 2021

AGAR notice 2021

Uploaded on July 2, 2021

External Auditor Report 2019-2020

Uploaded on November 30, 2020

AGAR notice 2020

Uploaded on October 6, 2020

AGAR rights summary 2020

Uploaded on October 6, 2020

AGAR 2019-2020

Uploaded on October 6, 2020

Annual Return 2018-2019

Uploaded on October 6, 2020

Annual Return 2017-2018

Uploaded on October 6, 2020

Annual Return 2016-2017

Uploaded on October 6, 2020